ARKUS & ROMET GROUP

SEKRETARIAT

Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica

 
(14)68 48 101
 
(14)68 08 641
SKLEPY FIRMOWE

PODGRODZIE

Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica

 
(14)68 48 173

KOWALEWO

ul. Leśna 2
89-200 Kowalewo

 
(52)384 22 35
dział rowerów
Sprzedaż rowerów
Sprzedaż hurtowa:
 
(14)68 48 148
 
(14)68 48 160
 
(14)68 48 192
 
(14)68 48 133
 
(14)68 48 135
 
(14)68 48 124
 
(14)684 81 83

Sprzedaż detaliczna:
 
(14)68 48 173
 
(14)68 48 155
HURTOWA Sprzedaż CZĘŚCI ROWEROWYCH
 
(14)68 48 126
 
(14)68 48 120
 
(14)677 41 77
SERWIS ROWERÓW
 
(14)68 48 156
 
(14)68 48 110
 
(14)684 81 91
 
(14)677 43 22
dział ROMET MOTORS
Sprzedaż SKUTERÓW I MOTOCYKLI
 
(14)68 48 139
 
(14)68 48 170
 
(14)68 48 109
 
(14)68 48 136
 
(14)68 08 645
Sprzedaż CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH
 
(14)68 08 644
Serwis motoryzacyjny
 
(14)68 48 140
 
(14)68 48 165
 
(14)68 48 163
 
(14)68 48 146
 
(14)670 60 47
 
dział serwis
SERWIS ROWERÓW
 
(14)68 48 156
 
(14)68 48 110
 
(14)68 08 646
Serwis motoryzacyjny
 
(14)68 48 140
 
(14)68 48 165
 
(14)68 48 163
 
(14)68 48 146
 
(14)670 60 47
Eksport
EKSPORT ROWERÓW
 
(14)68 48 137
 
(14)68 48 149
EKSPORT MOTORYZACJA
 
(14)68 48 184
 
(14)68 48 181
Transport
Logistyka
 
(14)68 48 143
 
(14)68 48 130
 
(14)68 48 185
 
(14)68 48 194
 
(14)68 48 141
 
(14)68 48 197
 
(14)677 40 30
Dział techniczny
 
(14)68 48 128
 
(14)677 40 30
Romet 4e
ROMET 4E
 
(14)68 48 109
Ogumienie
OGUMIENIE
 
(14)68 48 147
 
(14)68 48 151
 
(14)677 41 90
Fitness
FITNESS
 
(14)68 48 183
 
(14)677 41 90
SERWIS FITNESS
 
(14)68 48 110
 
(14)68 48 191
Hyosung
MARKETING
 
(14)68 48 145
 
(14)68 48 182
 
(14)68 48 189
 
(14)68 48 187
IT
 
(14)68 48 134
 
(14)68 48 199
skontaktuj się z nami

Masz pytania odnośnie oferty motoryzacyjnej lub współpracy?
Napisz do nas.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: Arkus & Romet Group Sp. z o. o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, e-mail: rodo@romet.pl,tel. 14 6848101.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres administratora z dopiskiem: „DANE OSOBOWE”Arkus & Romet Group Sp. z o. o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica lub e-mail: rodo@romet.pl, tel. 146848101.

3. Dane osobowe, które Państwo udostępniają kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego ze strony Arkus & Romet Group sp. z o. o. i umożliwienia nam w ten sposób wyjaśnienia Państwa wątpliwości lub zagadnień z którymi się Państwo do nas zwracają.

4. Formularz kontaktowy zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika czyli dane osobowe i teleadresowe (e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość, adres, województwo, nr telefonu). Podanie tych danych osobowych w procesie kontaktu poprzez formularz kontaktowy następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi nam kontakt z Państwem a tym samym załatwienia spraw lub udzielenia odpowiedzi w kwestiach, z którymi Państwo się do nas zwracają.

6. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w celu kontaktu poprzez formularz kontaktowy odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 dalej RODO).

7. Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w związku z dochodzeniem i obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat chyba, że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta.

9. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody (w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy). Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w trybie art. 21 RODO i nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, z tym że Administrator powierza jednak przetwarzanie danych osobowych firmie Ideo Sp. z o. o. tylko i wyłącznie w celu przechowywania danych osobowych na serwerach w związku z Umową hostingu.

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.