ARKUS & ROMET GROUP

OFFICE

Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica

 
(14)68 48 101
 
(14)68 08 641
COMPANY STORES

PODGRODZIE

Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica

 
(14)68 48 173

KOWALEWO

ul. Leśna 2
89-200 Kowalewo

 
(52)384 22 35
bicycles department
Sale of bikes
 
(14)68 48 148, 160, 192, 124, 183
 
(14)677 41 77, (14)677 41 90
Sale of bicycle parts
 
(14)68 48 126, 120
 
(14)677 41 77
Bicycle service
 
(14)68 48 156, 110
 
(14)68 48 191
ROMET MOTORS department
SCOOTERS AND MOTORBIKES SALES
 
(14)68 48 136, 109, 154, 136, 170, 139, 153
 
(14)68 48 175
AUTOMOTIVE PARTS SALES
 
(14)68 48 144, 166
 
(14)68 48 175
AUTOMOTIVE SERVICE
 
(14)68 48 140, 165, 163, 146
 
(14)670 60 47
 
service department
Bicycle service
 
(14)68 48 156, 110
 
(14)68 48 191
AUTOMOTIVE SERVICE
 
(14)68 48 140, 165, 163, 146
 
(14)670 60 47
Export
ExPORT bicycles
 
(14)68 48 149, 137
ExPORT Romet motors
 
(14)68 48 184
Transport
TRANSPORT
 
(14)68 48 143, 130, 185, 194, 141
 
(14)677 40 30
Romet 4e
ROMET 4E
 
(14)68 48 109
Tires
TIRES
 
(14)68 48 147, 151
 
(14)677 41 90
Fitness
FITNESS
 
(14)68 48 183
 
(14)677 41 90
Hyosung
MARKETING
 
(14)68 48 145, 182, 187
Contact with us

Do you have any questions about moto offer or cooperation?
Write to us.

Klauzula informacyjna

Dane osobowe, które udostępniasz kontaktując się z nami zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego ze strony Arksu&Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu i umożliwienia nam wyjaśnienia w ten sposób twoich wątpliwości lub zagadnień, z którymi do nas się zwracasz kontaktując się z nami. Danych tych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, a także nie udostępniamy osobom trzecim, chyba że jest to konieczne dla załatwienia spraw z którymi się do nas zwracasz, a w takim przypadku dane te możemy przekazać: naszym podwykonawcom oraz osobom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia uniemożliwi kontakt z Tobą i tym samym załatwienia spraw lub udzielenia odpowiedzi w kwestiach, w których się do nas zwracasz.

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Przekazane dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres pięciu lat, chyba że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Ciebie cofnięta.

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres mail rodo@romet.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody uniemożliwi nam jednak kontakt z Tobą i pomoc w kwestiach w których się do nas zwracasz.

Masz także prawo w każdym czasie żądania sprostowania, danych osobowych, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to można zrealizować poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania na adres mail rodo@romet.pl.

Ponadto gdybyś stwierdził, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO - masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

Dane kontaktowe Administratora danych:
adres: Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica
adres poczty @mail: rodo@romet.pl
telefon: +48 14 68 48 100