Zámky

Zámky zaisťujú bezpečnosť bicyklov zaparkovaných na verejných miestach. Chránia pred krádežou.