franchisingová sieť
Moto distribútori
Moto servis
Distribútormi sú všeobecne dostupné predajne, ktoré ponúkajú okrem iného vozidlá značky Romet. Zaručujú širokú ponuku modelov a prístup ku katalógom.
0 distribútorov moto