Distribútormi sú všeobecne dostupné predajne, ktoré ponúkajú okrem iného bicykle značky Romet. Zaručujú širokú ponuku modelov a prístup ku katalógom.
0 distribútorov bicyklov